Oferta KL. IV - VIII

- język polski: 5 godzin
- język angielski: 5 godzin (w tym zajęcia z native speaker)
- język niemiecki: 2 godziny
- matematyka: 4 godziny
- przyroda: 3 godziny (w tym: wycieczki,eksperymenty i doświadczenia uczniowskie)
- historia: 1 godzina
- informatyka: 1 godzina
- plastyka: 1 godzina
- muzyka: 1 godzina
- zajęcia techniczne: 1 godzina (w tym: wychowanie komunikacyjne, technologia informacyjno-
   komunikacyjna, pismo i rysunek techniczny)
- lekcja wychowawcza: 1 godzina
- wf: 4 godziny (w tym zajęcia na sali gimnastycznej, na boisku lekkoatletycznym)
- religia: 2 godziny

- W klasie 4, 6: przygotowanie do życia w rodzinie -semestr

- Zajęcia rozwijające: koła przedmiotowe,

- Zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia dla uczniów uzdolnionych – wg potrzeb.