ŚWIETLICAZAJĘCIA PROGRAMOWE ŚWIETLICY

NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

LITTLE OXFORD

W TOMASZOWIE LUBELSKIM
Program realizowany będzie od poniedziałku do piątku w ramach zajęć manualnych, ruchowych, muzycznych, multimedialnych i zajęć z mowy.Zadania do realizacji na poszczególne miesiące w roku szkolnym 2022/2023:


WRZESIEŃ1.      Witaj szkoło. Czas się poznać.

·         Poznajemy się. Krótkie autoprezentacje uczniów.

·         Poznajemy prawa i obowiązki ucznia w świetlicy szkolnej. Wykonanie plakatu.

·         Gry i zabawy integracyjne na świeżym powietrzu. Zabawa integracyjna „Pajęczyna”.

·         Wakacyjne wspomnienia. Zabawa z mapą fizyczną Polski i świata.

2.      Bezpieczni w szkole i w drodze do domu.

·         Znamy zasady ruchu drogowego – rozmowa na temat bezpiecznego poruszania się po drodze.

·         Numery alarmowe – rozmowa na temat niebezpiecznych sytuacji w szkole i w domu. Instrukcja wzywania pomocy.

·         Wyjście na plac zabaw ze zwróceniem uwagi na zasady ruchu drogowego.

·         „Czerwone widzisz stój!” – nauka piosenki o bezpieczeństwie na drodze.

·         Potrafię udzielić pomocy – film instruktażowy.

3.      Świat i przyroda wokół nas.

·         Czytanie informacji o Roztoczu i Roztoczańskim Parku Narodowym.

·         Wyjście na plac zielony szkoły. Obserwacja przyrody.

·         Przyroda wokół mnie – praca plastyczna w plenerze.

·         Zabawa „Posłuchajmy ciszy” - relaksacja przy odgłosach natury.

·         Oglądanie filmu promującego Roztocze.

4.      Jesień – złota pora roku.

·         W poszukiwaniu jesieni – spacer, zbieranie darów jesieni.

·         Czytanie wierszy o jesieni.

·         Zabawa „Jaki to owoc?”- rozpoznawanie owoców za pomocą smaku i węchu.

·         Praca manualna jesienne stwory, wykorzystanie liści i kasztanów.

·         Słuchanie piosenek o jesieni.PAŹDZIERNIK1.      Dbam o Ziemię.

·         Co mogę zrobić dla Ziemi. Rozmowa na temat sposobów dbania o środowisko. Wysłuchanie wiersza „W pewnym lesie…”.

·         Potrafię segregować odpady. Gra dydaktyczna „Kolorowe kosze”.

·         Dbam o swoją przestrzeń. Porządkowanie placu zielonego szkoły.

·         Nauka piosenki „Moja Planeta” Majki Jeżowskiej.

·         Gry interaktywne z zakresu edukacji ekologicznej.

2.      Zawód moich marzeń.

·         Rozmowa na temat wymarzonego zawodu.

·         Zawód moich marzeń – praca plastyczna z wykorzystaniem różnych technik.

·         Jaki to zawód? Zabawa ruchowa - kalambury.

·         „Zawody” Przemo Urbaniak – słuchanie i nauka piosenki.

·         Oglądanie filmów edukacyjnych prezentujących zawód piekarza i strażaka.

3.      Dzień Edukacji Narodowej.

·         Moje święto – Dzień Edukacji Narodowej. Czytanie wierszy okolicznościowych.

·         Świętujemy przy muzyce. Zabawy ruchowe.

·         Moja Pani. Praca plastyczna dzieci.

·         Słuchanie piosenek okolicznościowych.

·         Edukacyjne gry multimedialne.

4.      Porozmawiajmy o autorytetach.

·         Mój autorytet – pogawędka na temat autorytetów.

·         Jan Pawła II- wielki autorytet naszych czasów, czytanie fragmentów biografii.

·         Mój wzorzec do naśladowania – praca plastyczna.

·         Porozmawiajmy o autorytetach w muzyce. Słuchanie utworów Czesława Niemena i Marka Grechuty.

·         Oglądanie filmu : „Prawda o Marii Skłodowskiej-Curie”.

5.      Wspominamy tych, którzy odeszli. Dzień Wszystkich Świętych.

·         Czytanie informacji na temat tradycji Wszystkich Świętych.

·         Rozmowa o bliskich i znanych ludziach, którzy odeszli.

·         Wykonywanie prac plastycznych o tematyce Święta Wszystkich Świętych.

·         Wyjście na cmentarz wojenny.LISTOPAD1.      Narodowe Święto Niepodległości.

·         Żyjemy w wolnym kraju – pogadanka o wolności.

·         11 listopada 1918 rok – czytanie informacji o odzyskaniu przez Polskę Niepodległości.

·         Nasze symbole narodowe – praca plastyczna techniką wydzieranki.

·         Słuchanie pieśni patriotycznych.

·         „Niepodległość” – projekcja filmu.2.      Książka – mój przyjaciel.

·         Biblioteka – zapoznanie z zasobami szkolnego kącika bibliotecznego.

·         Wykonujemy zakładkę do książki – praca techniczna.

·         Czytajmy. Indywidualne czytanie w ciszy.

·         Słuchanie poezji śpiewanej.

·         Oglądanie wywiadu z Grzegorzem Kasdepke.3.Negatywne skutki uzależnień.

·         Czytanie broszur na temat negatywnych skutków uzależnień.

  • Jak możemy przeciwdziałać uzależnieniom od używek?
  • Uzależnieniom mówimy STOP – wykonujemy plakat. Praca w grupach.
  • Oglądanie filmu o przeciwdziałaniu uzależnieniom.


4.Tradycje Katarzynkowe i Andrzejkowe.

·         Czytanie tekstu o tradycjach Andrzejkowych i Katarzynkowych w Polsce.

·         Wróżby Andrzejkowe częścią tradycji polskiej – zabawy okolicznościowe.

·         Wykonujemy dekorację Andrzejkową sali.

·         Zabawa taneczna.

GRUDZIEŃ1.      Mikołajki.

·         Piszemy list do św. Mikołaja.

·         Słuchanie piosenek o tematyce mikołajkowej.

·         Gry i zabawy świetlicowe. Zabawa „Worek Mikołaja”, gra „Droga św. Mikołaja”.

·         Praca plastyczna „Prezent dla św. Mikołaja”.

·         Oglądanie filmu pt. „Święty Mikołaj”.

2.      Dobroczynność, czyli jak możemy pomóc innym.

·         Pogadanka na temat dobroczynności i osób, które niosą pomoc innym.

·         Szukanie informacji w Internecie na temat organizacji i fundacji dobroczynnych.

·         Wykonanie pracy plastycznej „Jak mogę pomóc innym”.

·         Włączamy się w akcję „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”.

·         Oglądamy film pt. „Dar serca”

3.      Wyjątkowe Święta Bożego Narodzenia.

·         Przygotowujemy świąteczną dekorację sali.

·         Rozmowa na temat tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

·         Śpiewanie kolęd i pastorałek.

·         Wykonanie choinek z czasopism – praca techniczna.

·         Świetlicowe spotkanie opłatkowe.STYCZEŃ1.      Witamy w Nowym Roku.

·         Nowy Rok 2020 - pogawędka na temat minionego Sylwestra oraz postanowień noworocznych.

·         Gry i zabawy świetlicowe przy muzyce.

2.      Dzień Babci i Dziadka.

·         Nasi dziadkowe – rozmowa na temat roli dziadków w życiu rodzinnym.

·         Laurka dla babci i dziadka – praca manualna techniką dowolną.

·         Słuchanie piosenek o tematyce okolicznościowej.

·         Mój wiersz dla babci i dziadka – praca twórca dzieci.

3.      Pamiętamy o zwierzętach zimą.

·         Jak możemy dbać o zwierzęta zimą? – pogawędka.

·         Słuchanie piosenki M. Jeżowskiej „Zimowe obrazki”. Nauka słów, wspólny śpiew.

·         Karmnik dla ptaków – wykonanie karmników z kartonów po sokach.

·         Dokarmiamy ptaki zimą. Wyjście na plac zielony szkoły, zawieszenie karmników z ziarnem.

·         Rozpoznajemy odgłosy zwierząt – zabawa słuchowa.LUTY1.      Zima nie jest taka zła.

·         Czytanie opowiadania „Pani Zima” R. Schneider. Rozmowa o ulubionych, zimowych zajęciach.

·         Zima wokół nas. Zabawy ruchowe na placu szkolnym. Lepienie bałwana.

·         My się zimy nie boimy – praca manualna dowolną techniką.

·         Słuchanie piosenek o tematyce zimowej. Zabawa muzyczno-ruchowa przy akompaniamencie „Zimy” A. Vivaldiego.

·         Gry interaktywne o tematyce zimowej.

2.      Walentynki.

·         Miłość jest największą wartością życia – rozmowa o osobach przez nas kochanych.

·         Czytamy wiersze o miłości.

·         Moja Walentynka – wykonanie kartek walentynkowych techniką dowolną.

·         Wręczanie kartek walentynkowych. Zabawa przy muzyce.

·         Gry i zabawy integrujące grupę.

3.      Dbam o zdrowie zimą.

·         Piramida żywieniowa – rozmowa na temat zdrowego żywienia.

·         Co tak smakuje? – rozpoznawanie żywności za pomocą smaku i węchu.

·         W zdrowym ciele zdrowy duch – zabawy ruchowe przy muzyce „Gorące krzesła”, „Skakanka”.

·         Jedz zdrowo, żyj kolorowo – tworzymy plakat o zdrowych nawykach.

·         Oglądanie filmu „Pascal Brodnicki zachęca dzieci i młodzież do zdrowego trybu życia”.

4.      Moja przygoda z bajką.

·         Kolorowy świat bajek – pogawędka na temat ulubionych bajek i ich bohaterów.

·         Moja ulubiona postać z bajki – lepienie z plasteliny.

·         Jaki to bohater z bajki? – kalambury.

·         Słuchanie ulubionych piosenek z bajek.

·         Gry i zabawy interaktywne „Disney uczy”.MARZEC1.      Dzień Kobiet.

·         Poznanie wierszy tematycznych D. Gellnerowej „Święto kobiet”, J. Kerna „Wiersz na dzień kobiet”. Rozmowa na temat „Dlaczego obchodzimy to święto?”

·         Kwiatek dla kobiety – praca manualna.

·         Poznajemy sylwetki sławnych kobiet – dopasowanie nazwisk do imion. Szukanie informacji w Internecie.

·         Kto jest dżentelmenem a kto damą – zasady dobrego zachowania względem kobiet.

2.      Legendy polskie.

·         Wyjaśnienie pojęcia: legenda, podanie ludowe, baśń. Poznanie sposobów przekazywanie baśni ludowych (legend) z pokolenia na pokolenie.

·         Czytamy najbardziej znane polskie legendy: „O Smoku Wawelskim, królu Kraku i szewczyku Skubie” „O Bazyliszku”.

·         Plastyczna interpretacja znanych legend. Praca techniką dowolną.

·         Oglądanie filmu animowanego „Legenda o Warsie i Sawie”.

·         Gra planszowa z pytaniami dotyczącymi znajomości legend polskich.

3.      Witaj wiosno!

·         W poszukiwaniu wiosny – plener malarski.

·         Czytanie poezji o tematyce wiosennej. Rozmowa o przeczytanych tekstach.

·         Kwiaty wiosny, wykonanie żonkili z bibuły.

·         Zabawy na placu zielonym szkoły: berek, pająk, kolory.4.       Moje hobby.

·         Moje hobby – pogadanka na temat indywidualnych doświadczeń.

·         Nietypowe zainteresowania – szukanie informacji w Internecie.

·         Czym się interesuję, kalambury.

·         Wolontariat jako forma zajęć dodatkowych, rozmowa o wolontariacie w schronisku dla zwierząt.

·         Ja i moje zainteresowania, praca plastyczna techniką pasteli.KWIECIEŃ1.       Zwyczaje wielkanocne.

·         Tradycje wielkanocne w moim domu.

·         W poszukiwaniu bazi – wyjście na plac zielony szkoły.

·         Wykonujemy palmę wielkanocną z użyciem bazi.

·         Nauka piosenki pt. „Pisanki” wspólne śpiewanie.

·         Tworzenie okolicznościowej dekoracji świetlicy.

·         Piszemy życzenia wielkanocne dla rodziny i przyjaciół. Tworzenie kartek wielkanocnych (papieroplastyka).

2.      Ziemia to nasz wspólny dom.

·         Jak dbać o naszą planetę, tworzenie drzewa pomysłów.

·         Rozmowa na temat ocieplenia klimatu, jego przyczyn i skutków. Tworzenie plakatu „Pomoc dla Ziemi”.

·         Oglądanie filmu dotyczącego ochrony środowiska.

·         Edukacyjne gry interaktywne z zakresu ochrony środowiska.

·         Dbamy o porządek w naszym otoczeniu, uporządkowanie placu zielonego szkoły, sadzenie kwiatów na rabacie.

3.      Jestem Polakiem i Europejczykiem.

·         Przypomnienie symboli narodowych i symboli Unii Europejskiej. Rozmowa na temat świąt narodowych.

·         Mój kraj w przeszłości – praca plastyczna techniką dowolną.

·         Miejsce Polski w Europie. Nasi sąsiedzi. Gra interaktywna ze znajomości mapy Europy.MAJ1.      Szkoła to ważne miejsce dla mnie.

·         Rozmowa na temat historii szkoły, jej specyfiki i osiągnięć.

·         Zabawa „Kto to jest?” rozpoznawanie nauczycieli z ich zdjęć z dzieciństwa.

·         Przygotowanie do uroczystości 5-lecia szkoły i nadania szkole sztandaru.

2.      Przyjaciel – osoba, na którą zawsze możesz liczyć.

·         Opisujemy swoich przyjaciół, rozmowa o cechach prawdziwych przyjaciół.

·         Zabawa „Jak dobrze mnie znasz?”, czytanie krótkich opisów, zgadywanie o kim jest mowa.

·         Gry i zabawy integrujące grupę.

·         Gry ruchowe na świeżym powietrzu integrujące grupę.

·         Pomagam kolegom w potrzebie. Wzajemna pomoc w odrabianiu lekcji.

3.      Jestem aktywny. Różne formy aktywności.

·         Pogadanka na temat różnych form aktywności. Odniesienie do indywidualnych doświadczeń dzieci.

·         Wyjście do parku na siłownię pod chmurką.

·         Świetlicowe zawody sportowe: bieg w workach, skakanie na skakankach, kręcenie obręczami, mecz piłki nożnej.

·         Mój ulubiony sport, praca manualna.

·         Oglądanie wywiadu z Robertem Kubicą, promującym aktywny tryb życia.

4.      Ja i moja rodzina.

·         Kilka słów o rodzicach – czytanie wierszy, przysłów.

·         Laurka dla mamy i taty – praca manualna metodą wydzieranki. Pisanie życzeń z okazji ich świąt.

·         Słuchanie piosenek o mamie i tacie.

·         Jak pomagam rodzicom - kilka słów o obowiązkach w domu.CZERWIEC1.      Nasze święto - Dzień Dziecka.

·         Pogadanka i próba odpowiedzi na pytanie dlaczego obchodzimy Dzień Dziecka?

·         Omówienie niektórych punktów Konwencji Praw Dziecka. Tworzenie plakatu podsumowującego.

·         Dzieci z innych krajów, szukanie informacji w Internecie.

·         Słuchanie piosenek okazjonalnych, zabawa taneczna.

·         Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.

2.       To już lato.

·         Po czym poznajemy, że jest już lato? Rozmowa na temat zmian zachodzących w przyrodzie.

·         Gry drużynowe na świeżym powietrzu: zbijany, badminton.

·         Letnie inspiracje, malowanie piaskiem.

·         Tworzymy muzykę – wykonanie instrumentów z wykorzystaniem piasku, wody, pudełek.

3.       Bezpieczni w wakacje.

·         Pogadanka o planach wakacyjnych oraz o bezpieczeństwie nad wodą, w górach,w lesie i na drodze.

·         Moje wymarzone wakacje – praca plastyczna techniką dowolną.

·         Zabawy z mapą fizyczną świata, szukanie najciekawszych miejsc na wakacyjny odpoczynek.

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJCELE I ZADANIA ŚWIETLICY1. Organizacja pracy w świetlicy oraz integracja w grupie
- Omówienie regulaminu świetlicy, zasad bezpieczeństwa w sali jak i na placu zabaw.
- Zasady kulturalnego zachowania wobec drugiego człowieka.
- Integracja grup-rozmowa, gry i zabawy.

2. Kształtowanie nawyków higieniczno-zdrowotnych
- Pogadanki: konieczność mycia rąk, m.in.: przed posiłkami, po zajęciach plastycznych; dbanie o czysty i schludny ubiór, jak dbać o zęby.
- Wyrabianie nawyku właściwego odżywiania (rozmowy tematyczne).
- Ruch i gimnastyka gwarancja zdrowia- cykl ćwiczeń na rozbudzanie ciała.

3. Wspomaganie rozwoju umysłowego ucznia
- Pomoc przy odrabianiu prac domowych (ćwiczenia w pisaniu, czytaniu, ortograficzne, gramatyczne, matematyczne).
- Pomoc uczniom mającym trudności w nauce oraz organizacja pomocy koleżeńskiej dla tych uczniów.
- Rozwijanie zainteresowań uczniów.
- Rozwijanie umiejętności słuchania i rozumienia oraz czytania ze zrozumieniem (czytanie przez nauczyciela utworów dla dzieci, bajek, omawianie wspólnie utworów).
- Rozwijanie właściwego stosunku do przyrody.
- Przepisy ruchu drogowego obowiązujące pieszych (pogadanki, zajęcia plastyczne).

4. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zamiłowań twórczych
- Zajęcia plastyczno-techniczne (zapoznanie dzieci z różnymi technikami, rozwijanie sprawności manualnej wyobraźni przestrzennej, kreatywnego i twórczego myślenia).
- Zajęcia umuzykalniające (nauka piosenek, zabawy ze śpiewem, ćwiczenia rytmiczne).
- Zajęcia z zakresu żywego słowa (małe formy teatralne, inscenizacje, konkursy recytatorskie).

5. Wspomaganie rozwoju fizycznego dziecka
- Zajęcia sportowe na placu i w sali (ćwiczenia ogólnorozwojowe, zabawy bieżne, zabawy z przyborami, gry zespołowe).
6. Kształtowanie kultury życia codziennego i przygotowywanie wychowanków do udziału w życiu społecznym
- Przyswajanie przez dzieci nawyków kultury dnia codziennego.
- Pogadanki na temat: kultury osobistej, kulturalnego współżycia z rówieśnikami i dorosłymi, norm obowiązujących w miejscach publicznych, stosowanie zwrotów grzecznościowych.
- Wychowanie prorodzinne – dyskusje na temat życia w rodzinie.
- Kształtowanie szacunku do godła, symboli poprzez wykorzystanie legend, baśni i źródeł  historycznych.
- Wzbogacenie zainteresowań historia i tradycjami swojego miasta.
- Kultywowanie tradycji świątecznych.
- Kształtowanie postaw tolerancji wobec innych ludzi.

7. Przeciwdziałanie agresji i przejawom niedostosowania społecznego
- Prowadzenie zajęć dot. agresji i jej konstruktywnego wyrażania.
- Uświadamianie uczniów o niebezpieczeństwie i negatywnych skutkach zażywania różnych używek.

8. Wartościowe spędzanie czasu wolnego
- Kulturalna rozrywka-sport zabawy przy muzyce, spacery, wycieczki, gry planszowe i komputerowe, oglądanie programów edukacyjnych, bajek i filmów dla dzieci.PRAWA UCZNIA W ŚWIETLICY:


Uczeń ma prawo do:
• Znajomości praw i obowiązków
• Uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach
• Rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności
• Rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień
• Życzliwego, podmiotowego traktowania
• Swobody w wyrażaniu myśli i przekonań
• Uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce
• Korzystania z materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek i gier.II OBOWIĄZKI UCZNIA W ŚWIETLICY:


Uczeń ma obowiązek:
• Dbać o ład i porządek
• Zostawiać tornister, ubranie wierzchnie oraz obuwie w wyznaczonym miejscu
• Stosować się do poleceń wychowawcy świetlicy oraz pozostałych pracowników szkoły
• Informować każdorazowo wychowawcę świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy
• Meldować natychmiast wszelkie wypadki oraz złe samopoczucie
• Aktywnie uczestniczyć w zajęciach
• Zachowywać się kulturalnie w świetlicy

Do pobrania >>