Zajęcia pozalekcyjne

SZACHY- raz w tygodniu w ramach czesnego.
Prowadzenie nauki gry w szachy w młodszym wieku szkolnym sprzyja wszechstronnemu rozwojowi małego ucznia. Kształci wyobraźnię przestrzenną, pamięć i uwagę, a przede wszystkim inicjuje sytuacje wymagające abstrakcyjnego, logicznego myślenia. Szachy wyrabiają umiejętność panowania nad sobą, wytrwałość, przezorność i odwagę, poczucie odpowiedzialności za własne decyzje. Uczą, więc, myśleć obiektywnie i nie lekceważyć żadnego przeciwnika. Szachy wdrażają do stosowania w życiu zasady „fair play”. Nauka gry w szachy oraz konieczne ćwiczenia praktyczne i teoretyczne, wpływają dodatnio na zwiększenie aktywności umysłowej, giętkość pamięci, przyczyniając się do rozwoju inteligencji, rozbudzenia twórczych zdolności.

Koło MIŁOŚNIKÓW KSIĄŻKI - raz w tygodniu w ramach czesnego.
To miejsce dla tych, co czytają i lubią o tym rozmawiać, to dostęp do najciekawszych książek, swobodna dyskusja o przeczytanych książkach. To kreowania mody na czytanie. Miłym akcentem spotkań będzie poezja śpiewana przy akompaniamencie gitary i fortepianu. Celem koła jest poszerzenie znajomości literatury dziecięcej wśród dzieci z klas I-III oraz rozbudzenie zainteresowań i zainicjowanie własnej twórczości literackiej dzieci.
  • codzienne czytanie książek dzieciom w ramach Ogólnopolskiej Akcji "Cała Polska czyta dzieciom"
  • współpraca z Biblioteką Miejską,
  • możliwość przynoszenia własnych ulubionych książki i dzielenia się nimi z innymi (kącik wymiany książek),
  • noc z książką - raz w semestrze (śpiworki, poduszki, czytanie ulubionych książek).

Koło KOMPUTEROWE-
raz w tygodniu w ramach czesnego.
Dzieci wykazują duże zainteresowanie komputerem. Kółko daje uczniom możliwość korzystania z urządzeń, sprzętu i oprogramowania komputerowego i przygotuje ich do życia w społeczeństwie informacyjnym. Uczy rzetelnego i odpowiedzialnego korzystania z komputera i Internetu oraz uświadamia uczniom, że komputer może dostarczać nie tylko rozrywki, ale też kształcić wiele umiejętności, a także pomagać w nauce, która dzięki ciekawym programom będzie atrakcyjnym i pasjonującym zajęciem. Celem zajęć koła informatycznego jest rozwijanie zainteresowań i pogłębianie wiedzy i umiejętności uczniów z różnych dziedzin. Współpraca w ramach projektów „Fundacja nasza ziemia”, ekologia „Od Grosika do złotówki” podstawy przedsiębiorczości itp.

Koło JĘZYKOWE - język niemiecki raz w tygodniu w ramach czesnego.
Koło  językowe   przeznaczone   jest   dla   uczniów szczególnie   zainteresowanych,   kulturą,   historią   i geografią   krajów niemieckojęzycznych. Koło zainteresowań zakłada poszerzenie  wiedzy  z  zakresu zagadnień     kulturowych, poznanie specyfiki języka niemieckiego ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania umiejętności komunikacyjnych uczniów. W nauczaniu języka nie wystarczy bowiem przyswojenie przez ucznia   samych    struktur gramatycznych oraz określonego zasobu słownictwa w celu poprawnego komunikowania się, ale  dla  efektywności  tego  procesu  istotnym  jest  poznanie  i  zrozumienie  norm  kulturowych typowych dla kraju nauczanego języka.

Cele koła językowego:  
• Zapoznanie uczniów z kulturą krajów niemieckojęzycznych,
• Przybliżenie stylu życia,
• Poznawanie przez uczniów obyczajów i tradycji metodami aktywizującymi, uczącymi krytycznego i twórczego myślenia.
• Rozwijanie zainteresowań teatralnych oraz talentów plastycznych.
• Budzenie świadomości dzieci o współistnieniu odmiennych kultur i światopoglądów.