Rekrutacja

Prowadzimy nabór do klasy  I, II, III, V, VI i VII na rok szkolny 2023/2024
Zapisy odbywają się w sekretariacie Szkoły lub sekretariacie Niepublicznego Przedszkola Król Maciuś Pierwszy.

Informacje tel. 720 888 688


Olimpiady i konkursy

Zdobycie gruntownej wiedzy oraz kształtowanie wysokich umiejętności w danym zakresie to cele konkursów i olimpiad. 


Lekcja rysunku w plenerze.

Od dnia September 18, 2023

Lekcja rysunku w plenerze.

Lekcja rysunku małych i większych elementów architektonicznych w plenerze. Uczniowie: klasy V, VI i VII. Nauczyciel: pan Czesław Kostykiewicz. Bardzo dziękujemy za spędzony z nami czas:)
2023-09-18 09:17:25
2023-09-18 11:17:25

INFORMACJE

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „Język polski % Matematyka stanin 1-9 % Język angielski little XFORD NIEPUBLICZNA SZKOLA OOSTAWOWA stanin 1-9 78 % 9 Język niemiecki stanin 1-9 75 POWIAT % 9 56 stanin 1-9 94 4 9 42 WOJEWÓDZTWO 95 61 5 9 5 57 47 POLSKA 4 60 5 63 5 7 63 47 5 5 58 66 7 6 49 6”