Rekrutacja

Prowadzimy nabór do klasy  I, II, III, V, VI i VII na rok szkolny 2023/2024
Zapisy odbywają się w sekretariacie Szkoły lub sekretariacie Niepublicznego Przedszkola Król Maciuś Pierwszy.

Informacje tel. 720 888 688


Olimpiady i konkursy

Zdobycie gruntownej wiedzy oraz kształtowanie wysokich umiejętności w danym zakresie to cele konkursów i olimpiad. 


Narodowe czytanie

Od dnia September 18, 2023

Narodowe czytanie

Narodowe czytanie „Nad Niemnem” stało się pretekstem do zorganizowania debaty oksfordzkiej. Funkcję moderatora przyjął pan Aleksander Jurzysta. Uczestnikami byli uczniowie klasy VI, a jurorami piąto- i siódmoklasiści oraz nauczyciele naszej szkoły. Rozważaliśmy prawdziwość tezy: Młodzież współczesna jest uzależniona od nowoczesnej technologii.373353127 627665916169217 4601262311700598781 n373368390 3255901494710032 2582714540081412230 n
2023-09-18 09:20:05
2023-09-18 11:20:05

INFORMACJE

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „Język polski % Matematyka stanin 1-9 % Język angielski little XFORD NIEPUBLICZNA SZKOLA OOSTAWOWA stanin 1-9 78 % 9 Język niemiecki stanin 1-9 75 POWIAT % 9 56 stanin 1-9 94 4 9 42 WOJEWÓDZTWO 95 61 5 9 5 57 47 POLSKA 4 60 5 63 5 7 63 47 5 5 58 66 7 6 49 6”